Studiedag 'Kunst en Therapie'

vrijdag 8 november 2024 • vindt plaats in Hattem (Gelderland)jaarlijks terugkerend met dit jaar als thema: beeldende kunst

over de Studiedag

Op deze jaarlijkse interactieve studiedag voor hulpverleners en therapeuten zijn er drie presentaties over creativiteit, kunst en therapie te volgen. Daarnaast kom je in een carrousel workshop met verschillende kunstzinnige werkvormen. De inhoud van deze workshops  kun je toepassen in je eigen behandeling/begeleiding met cliënten.

De thema’s die door middel van verschillende kunstzinnige werkvormen behandeld worden zijn:

  • Emoties en de verschillende functie en betekenissen hiervan in het leven van de mens. 
  • Onbewuste traumapijnpunten en verschillende overlevingsmechanismen en hoe deze geëxpliciteerd en bewust gemaakt kunnen worden. 
  • Levenskrachten als agressie, seksualiteit en humor en hoe je in therapie deze krachten als hulpverlener positief kan ontwikkelen en stimuleren.
  • Relatie en contextuele problematiek.
Over de dag heen zijn drie plenaire presentaties.

door Gerwald Radsma

Creativiteit is een menselijke eigenschap of talent om iets nieuws te creëren. Iedereen bezit creativiteit en je kunt het trainen en ontwikkelen. De uitingsvorm kan heel divers zijn. Het gaat om keuzes maken in fascinaties en drijfveren. Bewust of onbewust en het kan gaan vanuit persoonlijke blokkades. Dit vraagt lef, vertrouwen, experimenteren, nieuwsgierigheid leergierig zijn. En niet geremd worden door interne of externe dominante kritische opvattingen.

Hoe kom en blijf je in de flow van je creatieve  proces? En welke onderdelen bevat een creatief proces? Het een en ander zal onderbouwt worden vanuit wetenschappelijke kennis en theoretische principes.

door Maartje Brok en Téo Visser

Kunst en therapie: wat zijn de verschillen en overeenkomsten? 

Deze presentatie over kunst versus therapie zal gaan over de overeenkomsten tussen kunst en therapie. Over psychologische drijfveren van kunstenaars. Welke rol heeft kunst in de maatschappij. Wat is intuïtie en expressie en hoe kun je daarvan uit werken. Wat is de overeenkomst tussen een creatief scheppingsproces en een therapeutische behandeling? 

Toen men bijv. de impressionist Salvador Dali vroegen waarom hij altijd zo excentriek en theatraal moest doen was zijn beschouwing daarop dat het waarschijnlijk kwam door zijn broer. Zijn broer was overleden en heette ook Salvador en toen hij geboren werd kreeg hij dezelfde naam. Telkens al ze Salvador riepen had hij het gevoel dat het over zijn broer ging.

Een dieper traumatisch pijnpunt wat hem mogelijk motiveerde tot zijn kunsten maar wat ook een destructief gerechtigde kant had voor de mensen die met hem werkten. Op dit congres willen we verschillende systeem theoretische uitgangspunten leggen naast de uitgangspunten uit kunst en de kunstgeschiedenis.

Hoe overleef je als kind een ouder in trauma door middel van kunst?
Een autobiografische presentatie door Maartje Martisan

Maartje maakte een multimedia expositie ‘Neverending end’ waarin zij in een zoektocht gaat hoe ze haar eigen familiepatronen kan doorbreken. Maartje is een kopkind, enig kind van een ernstig psychiatrische moeder. Vorig jaar is haar moeder door zelfdoding overleden mbv een organisatie in Zwitserland.

Op deze studiedag neemt ze de deelnemers mee in de rol die de beelden kunst had en de therapie die ze gevolgd heeft. Kunst en therapie hebben geholpen in het verwerkingsproces om een goede identiteitsontwikkeling aan te gaan en een relatie / gezin met kinderen vorm te geven zodat haar kinderen een gezonder leven kunnen leven. 

Op deze studiedag  zal een kleine expositie zijn over het leven van haar als kopkind en haar moeder’s leven.

Naast de plenaire presentaties kom je in een carrousel workshop met verschillende kunstzinnige werkvormen.

op een kunstzinnige manier uitbeelden wat de verschillende aspecten zijn van trauma.

dominante systeemopvattingen gevangen in een afbeelding.

de kern van de partnerrelatie weer gegeven in een performance.

Inclusief gratis goodybag ⸻
Geaccrediteerd bij SKJ
Wie geven de plenaire presentaties?

Téo (1964) is systeemtherapeut en beeldhouder. Beide vakgebieden vragen dat je creatief, inventief en kundig bent. Beiden geven de mogelijkheid om bewust te worden van  en uiting/expressie te geven aan diepere emoties en motieven.

Téo maakt in zijn behandelingen altijd een combinatie tussen spreken over ratio en cognitie en het ervaringsgericht werken met emotie en gevoel. In zijn werk als beeldhouwen is verstilling, bezinning, geduld en goed beschouwen van belang. De betekenis van symbolen kunnen belangrijke markeringen aangeven in het leven.

Opleidingen
SPV, Trauma – en Systeemtherapie geregistreerd bij de NVRG.

Werk
Docent, trainer, supervisor, systeemtherapeut in een eigen praktijk en  crisisinterventor GGZ. Beeldhouwer in Atelier Steengoed te Hattem sinds 1986.

teovisser.nl
info@teovisser.nl
06-54333855

“Van disconnect naar connect”

Maartje (1981) is systeemspecialist en kunstenaar. Ze is werkzaam in Amersfoort, waar ze een eigen atelier heeft en een therapie praktijk. 

In beiden praktijken helpt ze mensen om de innerlijke dialoog op gang brengen waardoor er meer bewustwording ontstaat van emoties en patronen. Ze is ervan overtuigd dat als je de tragiek durft te voelen en te verwerken, er meer verbinding en groei ontstaat. 

Opleidingen
Verpleging, pedagogiek, MDFT therapie en systeemspecialist.
Kunstacademie en fotoacademie.

Werk
Therapeut en kunstenaar

disconnect.nu
instagram.com/maartje.photo.art/
06-39190913

“Mindhack your Creativity”

Gerwald (1977) is beeldend kunstenaar en docent.
In zowel zijn werk als docent als kunstenaar staat de rauwe emotionele ervaring centraal. Mooie en hoopvolle emoties, maar ook pijn, gemis en woede. Waar zijn vroege werk zich beperkte tot het fotograferen van de werkelijkheid, ziet hij tegenwoordig een foto slechts als een eerste begin van een kunstwerk.

Opleidingen
Hogeschool voor de Kunsten en enkele modules aan de Gerrit Rietveld Academie.

Werk
Kunstenaar, art coach, docent, ontwikkelen van lesprogramma’s

gerwald.nl
instagram.com/gerwald_radsma/

Aanmelden voor de studiedag

Aanmelden voor deze studiedag kan hieronder:

    Let op! Er is een maximum aantal deelnemers wat kan deelnemen.
    VOL = VOL